HTML dla zielonych: tagi, atrybuty, tworzenie struktury, najczęstsze błędy początkujących

Redakcja

24 kwietnia, 2024

HTML dla zielonych to przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć podstawy tworzenia stron internetowych oraz nauczyć się zaawansowanych technik. W artykule omówimy m.in. wprowadzenie do HTML, tworzenie struktury dokumentu HTML, wprowadzenie do CSS i JavaScript, tworzenie strony internetowej przy użyciu HTML oraz błędy do uniknięcia podczas pracy z HTML. Przykłady kodu oraz konkretne rozwiązania pomogą Ci zrozumieć omawiane zagadnienia i zastosować je w praktyce.

Wprowadzenie do HTML

W tej sekcji artykułu przyjrzymy się podstawowym informacjom o HTML, jego historii oraz zastosowaniu. Dowiesz się, czym jest HTML, do czego służy oraz jakie są podstawowe elementy HTML, takie jak tagi HTML i atrybuty HTML.

Czym jest HTML i do czego służy?

HTML (HyperText Markup Language) to język znaczników, który służy do tworzenia i strukturyzowania treści na stronach internetowych. Jego rola polega na opisaniu struktury dokumentu, takiej jak nagłówki, akapity, listy, linki, obrazy czy formularze. HTML jest podstawą każdej strony internetowej i stanowi fundament, na którym opierają się inne technologie, takie jak CSS (Cascading Style Sheets) czy JavaScript.

Podstawowe elementy HTML: tagi i atrybuty

Tagi HTML to elementy, które definiują strukturę i formatowanie treści na stronie internetowej. Każdy tag otwierający musi być zamknięty odpowiednim tagiem zamykającym. Przykłady podstawowych tagów HTML to:

 • <h1> – nagłówek pierwszego poziomu,
 • <p> – akapit,
 • <a> – link,
 • <img> – obraz,
 • <ul> – lista nienumerowana,
 • <ol> – lista numerowana.

Atrybuty HTML to dodatkowe informacje, które można przypisać do tagów, aby zmodyfikować ich działanie lub wygląd. Atrybuty umieszcza się wewnątrz tagu otwierającego, a ich wartości zazwyczaj podaje się w cudzysłowach. Przykłady atrybutów HTML to:

 • href – określa adres URL, do którego prowadzi link,
 • src – określa źródło obrazu,
 • alt – opis alternatywny obrazu, wyświetlany w przypadku, gdy obraz nie może zostać załadowany,
 • class – przypisuje elementowi klasę, która może być użyta do stylizacji za pomocą CSS,
 • id – przypisuje elementowi unikalny identyfikator, który może być użyty do stylizacji lub manipulacji za pomocą JavaScript.

Znając podstawowe elementy HTML, takie jak tagi HTML i atrybuty HTML, możemy zacząć tworzyć struktury dokumentów HTML oraz stylizować i dodawać interaktywność do naszych stron internetowych.

Tworzenie struktury dokumentu HTML

W tej części artykułu omówimy, jak zbudować strukturę dokumentu HTML oraz jakie elementy są niezbędne do stworzenia struktury strony. Przyjrzymy się krok po kroku instrukcjom do stworzenia pierwszego dokumentu HTML, zrozumieniu i stosowaniu tagów HTML oraz użyciu atrybutów HTML.

Jak zacząć: tworzenie prostego dokumentu HTML

Stworzenie prostego dokumentu HTML można zacząć od następujących kroków:

 1. Utwórz nowy plik tekstowy z rozszerzeniem .html (np. index.html).
 2. Otwórz plik w edytorze tekstu (np. Notepad, Sublime Text, Visual Studio Code).
 3. Wprowadź podstawową strukturę dokumentu HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Moja pierwsza strona HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Witaj, świecie!</h1>
  <p>To jest mój pierwszy dokument HTML.</p>
</body>
</html>
 1. Zapisz plik i otwórz go w przeglądarce internetowej, aby zobaczyć wynik.

W powyższym przykładzie przedstawiona została podstawowa struktura dokumentu HTML, składająca się z deklaracji <!DOCTYPE html>, elementów <html>, <head> oraz <body>.

Zrozumienie i stosowanie tagów HTML

Tagi HTML definiują strukturę i formatowanie treści na stronie internetowej. Oto kilka zasad dotyczących stosowania tagów HTML:

 • Tagi zagnieżdżają się w sobie, tworząc hierarchię elementów. Na przykład, tag <p> może zawierać tag <strong> do wyróżnienia fragmentu tekstu.
 • Niektóre tagi, takie jak <img> czy <br>, są samozamykające się i nie wymagają tagu zamykającego.
 • Używaj tagów semantycznych, takich jak <header>, <nav>, <main>, <article>, <section>, <aside> i <footer>, aby lepiej opisać strukturę strony i ułatwić jej interpretację przez wyszukiwarki oraz czytniki ekranowe.

Atrybuty HTML: jak je używać i dlaczego są ważne?

Atrybuty HTML dostarczają dodatkowych informacji o elementach i modyfikują ich działanie lub wygląd. Oto kilka powodów, dla których atrybuty są ważne:

 • Umożliwiają przypisanie unikalnych identyfikatorów (id) i klas (class) elementom, co ułatwia stylizację za pomocą CSS oraz manipulację za pomocą JavaScript.
 • Definiują źródła zewnętrznych zasobów, takich jak obrazy (src) czy linki (href).
 • Wpływają na dostępność strony, poprzez dodawanie opisów alternatywnych dla obrazów (alt) czy oznaczanie elementów formularzy (label).
 • Umożliwiają dodawanie metadanych do strony, takich jak informacje o autorze, opis czy słowa kluczowe (meta).

Stosując tagi HTML oraz atrybuty w odpowiedni sposób, można tworzyć przejrzyste, funkcjonalne i dostępne strony internetowe, które będą łatwe do zrozumienia zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek internetowych.

Wprowadzenie do CSS i JavaScript

W tej części artykułu omówimy podstawowe informacje o CSS i JavaScript, ich rola w tworzeniu stron internetowych oraz jak używać tych technologii do stylizacji strony i dodawania interaktywności. CSS (Cascading Style Sheets) służy do kontrolowania wyglądu strony, podczas gdy JavaScript pozwala na dodawanie interaktywności i dynamicznych elementów.

Podstawy CSS: jak stylizować swoją stronę

CSS pozwala na kontrolowanie wyglądu elementów HTML na stronie, takich jak kolor, rozmiar, marginesy czy tło. Oto kilka podstawowych zasad i technik dotyczących używania CSS:

 • Stylizacja elementów za pomocą selektorów: Selektory CSS pozwalają na wybieranie elementów HTML, do których mają być zastosowane style. Można używać selektorów opartych na tagach, klasach, identyfikatorach czy atrybutach.
 • Grupowanie i dziedziczenie styli: CSS pozwala na grupowanie styli dla wielu elementów oraz dziedziczenie styli od elementów nadrzędnych. Dzięki temu można uniknąć powtarzania kodu i utrzymać spójność wyglądu strony.
 • Używanie zewnętrznych arkuszy stylów: Aby oddzielić strukturę strony (HTML) od jej wyglądu (CSS), zaleca się przechowywanie styli w zewnętrznych plikach CSS i dołączanie ich do dokumentu HTML za pomocą tagu <link>.
 • Responsywność i adaptacyjność: CSS pozwala na tworzenie stron, które dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń, poprzez stosowanie technik takich jak media queries, flexbox czy grid layout.

Przykład prostego stylowania elementów HTML za pomocą CSS:

<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f0f0f0;
  }

  h1 {
    color: #333;
    font-size: 24px;
  }

  p {
    color: #666;
    font-size: 16px;
  }
</style>

Podstawy JavaScript: jak dodać interaktywność do swojej strony

JavaScript to język programowania, który pozwala na dodawanie interaktywności do stron internetowych, takiej jak animacje, obsługa zdarzeń czy manipulacja elementami DOM. Oto kilka podstawowych zasad i technik dotyczących używania JavaScript:

 • Umieszczanie kodu JavaScript: Kod JavaScript można umieścić bezpośrednio w dokumencie HTML za pomocą tagu <script> lub przechowywać w zewnętrznych plikach JS i dołączanie ich do dokumentu za pomocą tagu <script src="ścieżka/do/pliku.js"></script>.
 • Obsługa zdarzeń: JavaScript pozwala na reagowanie na zdarzenia, takie jak kliknięcia, ruchy myszy czy wciskanie klawiszy, poprzez przypisywanie funkcji obsługi zdarzeń do elementów HTML.
 • Manipulacja DOM: JavaScript umożliwia dostęp do struktury strony (DOM) oraz modyfikowanie jej zawartości, atrybutów czy stylów w czasie rzeczywistym.
 • AJAX i komunikacja z serwerem: JavaScript pozwala na asynchroniczne ładowanie danych z serwera i aktualizowanie strony bez konieczności przeładowania całego dokumentu, co przyczynia się do lepszej wydajności i użyteczności strony.

Przykład prostego kodu JavaScript, który zmienia kolor tła strony po kliknięciu przycisku:

<button onclick="zmienKolorTla()">Zmień kolor tła</button>

<script>
  function zmienKolorTla() {
    document.body.style.backgroundColor = 'blue';
  }
</script>

Łącząc wiedzę na temat HTML, CSS i JavaScript, można tworzyć atrakcyjne, funkcjonalne i interaktywne strony internetowe, które spełniają oczekiwania użytkowników oraz są zgodne z wytycznymi wyszukiwarek.

Tworzenie strony internetowej przy użyciu HTML

Tworzenie strony internetowej od podstaw może wydawać się trudne, ale z odpowiednią wiedzą na temat HTML, CSS i JavaScript, można stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną stronę. W tej części artykułu omówimy, jak stworzyć prostą stronę internetową krok po kroku, korzystając z HTML oraz przedstawimy przykłady kodu HTML w praktyce.

Kroki do stworzenia prostej strony internetowej

 1. Utwórz plik HTML: Rozpocznij od utworzenia nowego pliku tekstowego z rozszerzeniem .html, na przykład „index.html”.
 2. Określ strukturę dokumentu: W pliku HTML, zdefiniuj podstawową strukturę dokumentu, korzystając z tagów <!DOCTYPE html>, <html>, <head> oraz <body>.
 3. Dodaj meta tagi: W sekcji <head>, dodaj meta tagi, takie jak <meta charset="UTF-8"> oraz <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">, które są niezbędne dla poprawnego wyświetlania strony na różnych urządzeniach.
 4. Wprowadź zawartość strony: W sekcji <body>, dodaj elementy HTML, takie jak nagłówki, akapity, listy, obrazy czy linki, które będą tworzyć zawartość strony.
 5. Stylizuj stronę za pomocą CSS: W sekcji <head>, dodaj tag <style> lub link do zewnętrznego arkusza stylów, aby zastosować style CSS do elementów HTML.
 6. Dodaj interaktywność za pomocą JavaScript: W sekcji <body> lub na końcu dokumentu, dodaj tag <script> lub link do zewnętrznego pliku JavaScript, aby dodać interaktywne funkcje do strony.
 7. Testuj stronę: Otwórz plik HTML w przeglądarce internetowej i sprawdź, czy strona wyświetla się poprawnie oraz czy wszystkie elementy działają zgodnie z oczekiwaniami.

Przykłady kodu HTML: jak to wygląda w praktyce?

Oto prosty przykład strony internetowej, która zawiera podstawowe elementy HTML, takie jak nagłówki, akapity, listy, obrazy i linki:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład strony internetowej</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f0f0;
    }

    h1 {
      color: #333;
      font-size: 24px;
    }

    p {
      color: #666;
      font-size: 16px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Witaj na mojej stronie internetowej!</h1>
  <p>To jest przykład prostej strony internetowej stworzonej przy użyciu HTML.</p>
  <h2>Lista ulubionych filmów</h2>
  <ul>
    <li>Film 1</li>
    <li>Film 2</li>
    <li>Film 3</li>
  </ul>
  <h2>Kontakt</h2>
  <p>Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną przez <a href="mailto:[email protected]">email</a>.</p>
</body>
</html>

Tworzenie strony internetowej przy użyciu HTML to tylko początek. Aby stworzyć atrakcyjną, funkcjonalną i interaktywną stronę, warto zgłębić także tematykę CSS i JavaScript, które pozwolą na stylizację strony oraz dodanie dynamicznych elementów.

Błędy do uniknięcia podczas pracy z HTML

Praca z HTML może być nieco skomplikowana, zwłaszcza dla początkujących. W tej części artykułu omówimy najczęstsze błędy, które można popełnić podczas pracy z HTML, oraz jak ich unikać i naprawiać.

Najczęstsze błędy początkujących

Oto lista najczęstszych błędów, które początkujący programiści HTML mogą popełnić:

 • Niepoprawne zagnieżdżanie tagów: Tagi HTML powinny być zagnieżdżane w odpowiedniej kolejności. Na przykład, jeśli otworzysz tag <b> przed tagiem <i>, powinieneś zamknąć tag <i> przed tagiem <b>.
 • Nieuzupełnianie atrybutów: Atrybuty, takie jak src dla obrazów czy href dla linków, powinny być zawsze uzupełnione wartościami.
 • Niepoprawne zamykanie tagów: Wszystkie tagi HTML powinny być poprawnie zamknięte, aby uniknąć błędów w wyświetlaniu strony. Na przykład, tag <p> powinien być zamknięty za pomocą tagu </p>.
 • Brak deklaracji DOCTYPE: Deklaracja <!DOCTYPE html> powinna być umieszczona na początku każdego dokumentu HTML, aby poinformować przeglądarkę o wersji HTML.
 • Brak atrybutu lang: Atrybut lang w tagu <html> powinien być ustawiony na odpowiedni język, aby ułatwić czytanie strony przez czytniki ekranowe oraz poprawić SEO.

Jak unikać i naprawiać błędy w kodzie HTML

Aby unikać błędów w kodzie HTML oraz naprawiać je, warto zastosować następujące praktyki:

 1. Używaj walidatora HTML: Narzędzia takie jak W3C HTML Validator pozwalają sprawdzić kod HTML pod kątem błędów i niezgodności ze standardami.
 2. Formatuj kod: Poprawne formatowanie kodu, takie jak wcięcia czy odpowiednie zagnieżdżanie tagów, ułatwia czytanie i zrozumienie struktury dokumentu HTML.
 3. Ucz się z przykładów: Analizuj kod innych stron internetowych oraz korzystaj z tutoriali i kursów, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat HTML i unikać typowych błędów.
 4. Testuj stronę na różnych przeglądarkach: Sprawdź, czy strona wyświetla się poprawnie na różnych przeglądarkach i urządzeniach, aby upewnić się, że kod HTML jest kompatybilny z różnymi środowiskami.
 5. Używaj narzędzi deweloperskich: Większość przeglądarek oferuje narzędzia deweloperskie, które pozwalają na inspekcję elementów HTML, analizę błędów oraz modyfikację kodu na żywo.

Unikanie i naprawianie błędów w kodzie HTML jest kluczowe dla tworzenia funkcjonalnych i atrakcyjnych stron internetowych. Dzięki stosowaniu powyższych praktyk oraz ciągłemu poszerzaniu wiedzy na temat HTML, będziesz w stanie tworzyć strony o wysokiej jakości i zgodne ze standardami.

Polecane: