Analiza biznesowa i inżynieria wymagań – narzędzia do oceny inwestycji.

Redakcja

24 marca, 2024
Obecny biznes mocno opiera się o przeróżne dane analityczne, z których są wyciągane wnioski i prognozy dotyczące wielu ważnych aspektów, takich jak dane finansowe, marketingowe, zwroty inwestycji. W tym artykule dowiesz się więcej o różnych narzędziach dotyczących analizy.

Analiza biznesowa narzędzie do oceny inwestycji

Analiza biznesowa to proces analizowania bieżących i przyszłych wyników firmy. Obejmuje badanie informacji, danych i faktów dotyczących firmy w celu określenia jej wartości. Analiza biznesowa może być wykorzystywana jako narzędzie oceny inwestycji, aby pomóc inwestorom w podjęciu decyzji, czy zainwestować w spółkę, czy ją zbyć. Może również pomóc menedżerom w podejmowaniu decyzji o tym, jak alokować kapitał i jak najlepiej wykorzystywać swoje zasoby. Proces analizy biznesowej obejmuje cztery główne kroki:
 • zbieranie danych,
 • analizowanie danych,
 • tworzenie hipotez,
 • podejmowanie decyzji na podstawie ustaleń.
Może służyć do oceny możliwości inwestycyjnych w firmie lub jako niezależne źródło informacji dla firm. Analitycy wykorzystują dane finansowe, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych i inne informacje, aby ocenić mocne i słabe strony firmy. Analitycy używają również innych narzędzi, takich jak współczynniki, testy porównawcze i średnie branżowe, aby uczynić swoją ocenę dokładniejszą.

Jakie są etapy inżynierii wymagań?

Proces inżynierii wymagań składa się z 5 etapów:
 • Pierwszy etap: wstępne zebranie założeń i wymagań. To tutaj przyglądasz się celom biznesowym swojego projektu i decydujesz, co chcesz osiągnąć.
 • Drugi etap: projekt koncepcyjny, który obejmuje burzę mózgów, mapowanie koncepcji, pisanie historyjek użytkownika, tworzenie szkieletów i prototypowanie.
 • Trzeci etap: szczegółowy projekt wraz z tworzeniem oprogramowania, który obejmuje kodowanie funkcji i funkcjonalności.
 • Czwarty etap: testowanie i walidacja Twojego produktu lub usługi z rzeczywistymi użytkownikami lub klientami.
 • Piąty etap: zarządzanie wydaniami, które obejmuje marketing, aby upewnić się, że Twój produkt lub usługa zostanie zauważona przez właściwych ludzi.

Czy inżynieria wymagań to tylko techniczna analiza?

Inżynieria wymagań to proces gromadzenia, analizowania i dokumentowania wymagań systemu lub produktu. Jest często używany do określenia zakresu projektu. Analiza techniczna to narzędzie analityczne, które pomoże Ci dowiedzieć się, czy Twój projekt zakończy się sukcesem, czy nie. Różnica między inżynierią wymagań a analizą techniczną polega na tym, że w inżynierii wymagań zespół powinien być w stanie samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania, podczas gdy w przypadku analizy technicznej jest to tylko jedna część procesu.

Analiza biznesowa a inżynieria wymagań

Podczas gdy inżynieria wymagań koncentruje się na procesie zbierania i analizowania wymagań klientów, analiza biznesowa koncentruje się na procesie zbierania i analizowania wymagań projektowych. Analitycy biznesowi odpowiadają za odkrycie potrzeb biznesowych, a inżynieria wymagań za stworzenie rozwiązania. Inżynieria Wymagań jest zatem procesem wysokiego poziomu, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania takie jak: Jakie są nasze cele? Co musimy zrobić? Jakie zasoby będą potrzebne? Jaki będzie wpływ tych działań na nasze środowisko?

Zalety i wady turnieju inżynierii wymagań

W przypadku inżynierii wymagań możemy myśleć o tym jako o wydarzeniu, którego celem jest stworzenie możliwie najlepszego produktu dla Twoich klientów. Zaletą korzystania z tego typu turnieju jest to, że pomaga on upewnić się, że Twój produkt jest tym, czego chce i potrzebuje Twój klient. Daje również możliwość uczenia się od innych uczestników i dzielenia się pomysłami. Minusy polegają na tym, że może być bardzo konkurencyjny i czasochłonny. Turniej inżynierii wymagań to rodzaj turnieju, który służy do identyfikowania najlepszych praktyk inżynierii wymagań. Jest to również sposób, aby dowiedzieć się, co działa, a co nie w inżynierii wymagań.

Jak zaplanować i przeprowadzić turniej inżynierii wymagań?

Planowanie turnieju inżynierii wymagań obejmuje planowanie tego, czym chcesz, aby Twoja firma stała się w przyszłości, a także zrozumienie mocnych i słabych stron konkurencji. Turniej inżynierii wymagań to proces, który pomaga interesariuszom i programistom projektu zrozumieć, co muszą zrobić, aby dostarczyć produkt spełniający wymagania biznesowe. Planując turniej, należy pamiętać o kilku rzeczach:
 • Wydarzenie powinno być interesujące dla wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stron
 • Zastanów się, ile czasu zajmie każdemu zespołowi wykonanie zadania
 • Powinieneś także zastanowić się, ile czasu chcesz, aby każdy zespół miał pracować nad swoim rozwiązaniem

Polecane: