Chmura publiczna: definicja, praktyczne zastosowania, wybór dostawcy

Redakcja

5 kwietnia, 2024

Chmura publiczna to technologia, która zdobywa coraz większą popularność w różnych sektorach. Dziś przyjrzymy się korzyściom i wyzwaniom związanym z korzystaniem z chmury publicznej, a także omówimy praktyczne zastosowania tej technologii. Zapraszamy do lektury!

Czym jest chmura publiczna?

Chmura publiczna to model usług informatycznych oparty na współdzieleniu zasobów, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa czy aplikacje, przez różnych użytkowników. Dostawcy chmury publicznej oferują swoje usługi na zasadzie „pay-as-you-go”, co oznacza, że klienci płacą tylko za faktycznie wykorzystane zasoby.

Definicja i podstawowe cechy chmury publicznej

Definicja chmury publicznej opiera się na kilku kluczowych cechach, które odróżniają ją od innych modeli usług chmurowych. Do najważniejszych cech chmury publicznej należą:

 • Dostępność dla szerokiego grona użytkowników, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych
 • Skalowalność, czyli możliwość szybkiego dostosowania zasobów do aktualnych potrzeb
 • Elastyczność w zakresie wyboru usług i konfiguracji
 • Opłaty za faktyczne zużycie zasobów, bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę
 • Wysoka dostępność i niezawodność dzięki zastosowaniu rozproszonych centrów danych

Różnice między chmurą publiczną, prywatną i hybrydową

Chmura publiczna to tylko jeden z trzech podstawowych modeli usług chmurowych. Pozostałe dwa to chmura prywatna i chmura hybrydowa. Kluczowe różnice między tymi modelami wynikają z poziomu kontroli nad zasobami, bezpieczeństwa oraz kosztów związanych z ich wdrożeniem i utrzymaniem.

Model chmury Opis Zalety Wady
Chmura publiczna Usługi świadczone przez dostawcę chmury na współdzielonych zasobach Niskie koszty, skalowalność, elastyczność Mniejsza kontrola, potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa danych
Chmura prywatna Usługi świadczone na dedykowanej infrastrukturze dla jednego klienta Większa kontrola, lepsze bezpieczeństwo danych Wyższe koszty, ograniczona skalowalność
Chmura hybrydowa Kombinacja chmury publicznej i prywatnej, umożliwiająca korzystanie z zalet obu modeli Bezpieczeństwo danych, skalowalność, elastyczność Kompleksowość zarządzania, potencjalnie wyższe koszty

Wybór odpowiedniego modelu chmury zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań każdej organizacji. Chmura publiczna może być doskonałym rozwiązaniem dla firm, które poszukują elastyczności i oszczędności, podczas gdy chmura prywatna i hybrydowa mogą lepiej spełniać oczekiwania podmiotów o wyższych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa danych.

Korzyści wynikające z korzystania z chmury publicznej

Chmura publiczna oferuje wiele korzyści dla użytkowników, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Wśród nich warto wymienić skalowalność, elastyczność, oszczędności oraz wsparcie dla pracy zdalnej. Przyjrzyjmy się bliżej tym aspektom.

Skalowalność i elastyczność jako kluczowe atuty

Skalowalność chmury publicznej polega na możliwości szybkiego dostosowania zasobów do aktualnych potrzeb użytkowników. Dzięki temu, firmy mogą z łatwością zwiększać lub zmniejszać swoje zasoby w zależności od obciążenia systemu, co przekłada się na większą efektywność i elastyczność. Przykładem zastosowania może być sklep internetowy, który musi sprostać zwiększonemu ruchowi podczas okresów promocji czy sezonowych wyprzedaży.

Elastyczność chmury publicznej to zaś możliwość wyboru i konfiguracji usług według indywidualnych potrzeb. Użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy usług, takich jak przechowywanie danych, bazy danych, czy platformy do tworzenia aplikacji, które można dowolnie konfigurować i łączyć ze sobą. Przykładem może być firma, która korzysta z chmury publicznej do przechowywania danych klientów oraz do tworzenia i testowania nowych aplikacji.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki chmurze publicznej

Oszczędności chmura publiczna przynosi poprzez eliminację potrzeby inwestowania w własną infrastrukturę oraz związane z nią koszty utrzymania. Użytkownicy płacą tylko za faktycznie wykorzystane zasoby, co pozwala na lepsze zarządzanie budżetem. Przykładem może być startup, który dzięki chmurze publicznej może uniknąć kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem serwerów, a jednocześnie szybko rozwijać swoje usługi.

Jak chmura publiczna wspiera zdalną pracę?

Chmura publiczna zdalna praca to połączenie, które pozwala na łatwe i bezpieczne udostępnianie danych oraz aplikacji dla pracowników, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki temu, firmy mogą w prosty sposób wdrożyć model pracy zdalnej, co przekłada się na większą elastyczność i oszczędność czasu. Przykładem może być korporacja, która korzysta z chmury publicznej do udostępniania dokumentów, narzędzi do współpracy oraz aplikacji biznesowych dla swoich pracowników na całym świecie.

Wyzwania i zagrożenia związane z chmurą publiczną

Chociaż chmura publiczna oferuje wiele korzyści, warto również zwrócić uwagę na potencjalne wyzwania i zagrożenia związane z jej wykorzystaniem. Wśród nich należy wymienić kwestie bezpieczeństwa danych oraz zarządzanie danymi w chmurze publicznej.

Kwestie bezpieczeństwa danych w chmurze publicznej

Bezpieczeństwo danych chmura publiczna to jeden z kluczowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę. W chmurze publicznej dane przechowywane są na serwerach dostawcy, co może prowadzić do obaw dotyczących ich ochrony. Aby zminimalizować ryzyko, warto zastosować takie rozwiązania jak szyfrowanie danych, zarówno w trakcie ich przesyłania, jak i przechowywania, oraz stosowanie wielopoziomowego uwierzytelniania dostępu do zasobów chmury.

Warto również sprawdzić, jakie standardy bezpieczeństwa stosuje dany dostawca chmury publicznej oraz czy posiada on odpowiednie certyfikaty, takie jak ISO 27001 czy SOC 2. Ponadto, warto zwrócić uwagę na lokalizację serwerów, na których przechowywane są dane, gdyż może to mieć wpływ na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, takich jak RODO.

Zarządzanie i kontrola nad danymi w chmurze

Zarządzanie danymi chmura publiczna to kolejne wyzwanie, z którym mogą się spotkać użytkownicy. W chmurze publicznej dane przechowywane są na serwerach dostawcy, co może prowadzić do obaw dotyczących kontroli nad nimi. Aby zachować pełną kontrolę nad swoimi danymi, warto zastosować takie rozwiązania jak tworzenie kopii zapasowych danych na własnych serwerach czy w chmurze prywatnej, a także regularne monitorowanie dostępu do zasobów chmury.

Warto również zwrócić uwagę na możliwości, jakie oferuje dany dostawca chmury publicznej w zakresie zarządzania danymi, takie jak narzędzia do monitorowania, analizy czy archiwizacji danych. Dzięki temu można lepiej kontrolować, jak dane są przetwarzane, przechowywane i udostępniane, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i efektywność zarządzania danymi w chmurze publicznej.

Praktyczne zastosowania chmury publicznej

Zastosowania chmury publicznej są różnorodne i obejmują wiele sektorów, takich jak biznes, edukacja czy nauka. W poniższych podrozdziałach omówimy konkretne przypadki wykorzystania chmury publicznej w tych obszarach.

Chmura publiczna w biznesie: case study

Chmura publiczna biznes to rozwiązanie, które pozwala firmom na efektywne zarządzanie zasobami, skalowanie działalności oraz wspieranie zdalnej pracy. Przykładem zastosowania chmury publicznej w biznesie może być firma zajmująca się e-commerce. Dzięki chmurze publicznej, taka firma może elastycznie dostosowywać zasoby serwerowe do aktualnego zapotrzebowania, co jest szczególnie istotne w okresach wzmożonej sprzedaży, takich jak sezon świąteczny czy Black Friday.

Chmura publiczna pozwala również na łatwe wdrożenie i zarządzanie aplikacjami oraz usługami, takimi jak systemy CRM, ERP czy platformy e-learningowe. Dzięki temu, firma może skupić się na swojej głównej działalności, zamiast poświęcać czas i zasoby na utrzymanie własnej infrastruktury IT.

Jak chmura publiczna przekształca edukację i naukę?

Chmura publiczna edukacja to kolejny obszar, w którym chmura publiczna odgrywa kluczową rolę. Dzięki chmurze publicznej, uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi do analizy danych, przetwarzania informacji czy współpracy naukowej. Przykładem takiego zastosowania może być platforma do analizy genomów, która pozwala naukowcom na przetwarzanie ogromnych ilości danych w krótkim czasie, co przyczynia się do przyspieszenia badań naukowych.

Chmura publiczna przekształca również edukację na niższych szczeblach, umożliwiając na przykład zdalne nauczanie czy dostęp do materiałów edukacyjnych online. Dzięki chmurze publicznej, nauczyciele mogą łatwo udostępniać swoim uczniom materiały, zadania czy testy, a uczniowie mogą współpracować ze sobą, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Wybór dostawcy chmury publicznej

Decyzja o wyborze dostawcy chmury publicznej jest kluczowa dla sukcesu przedsięwzięcia. Warto zatem przyjrzeć się najpopularniejszym dostawcom chmury publicznej oraz kluczowym kryteriom wyboru, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji.

Porównanie najpopularniejszych dostawców chmury publicznej

Na rynku istnieje wiele dostawców chmury publicznej, jednak trzy z nich wyróżniają się szczególnie: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform (GCP). Każdy z nich oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak przechowywanie danych, obliczenia czy analiza danych. Porównując te trzy platformy, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak cena, dostępność usług, wsparcie techniczne czy integracja z innymi narzędziami.

Amazon Web Services jest obecnie liderem rynku chmury publicznej, oferując największą liczbę usług oraz globalną infrastrukturę. Microsoft Azure, choć nieco mniej rozbudowany, wyróżnia się natomiast integracją z innymi produktami Microsoft, co może być istotne dla firm korzystających z tego ekosystemu. Google Cloud Platform z kolei słynie z innowacyjności oraz zaawansowanych narzędzi do analizy danych i uczenia maszynowego.

Kluczowe kryteria przy wyborze dostawcy chmury publicznej

Wybierając dostawcę chmury publicznej, warto uwzględnić następujące kryteria wyboru dostawcy chmury:

 1. Cena – porównaj ceny usług oferowanych przez różnych dostawców, uwzględniając koszty związane z przechowywaniem danych, transferem czy obliczeniami. Pamiętaj, że niektórzy dostawcy oferują atrakcyjne rabaty czy darmowe poziomy usług dla nowych klientów.
 2. Dostępność usług – sprawdź, czy dostawca posiada odpowiednią infrastrukturę w Twoim regionie, co może wpłynąć na szybkość działania usług oraz zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych.
 3. Wsparcie techniczne – upewnij się, że dostawca oferuje wsparcie techniczne na odpowiednim poziomie, co może być kluczowe w przypadku problemów czy awarii.
 4. Integracja z innymi narzędziami – zastanów się, czy dostawca chmury publicznej współpracuje z innymi narzędziami, z których korzystasz, takimi jak systemy CRM, ERP czy platformy e-learningowe.
 5. Bezpieczeństwo danych – sprawdź, jakie środki bezpieczeństwa stosuje dostawca, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem czy utratą.
 6. Elastyczność i skalowalność – upewnij się, że dostawca oferuje elastyczne rozwiązania, które pozwolą Ci dostosować zasoby chmury do aktualnych potrzeb Twojej firmy.

Analizując powyższe kryteria, będziesz w stanie dokonać świadomego wyboru dostawcy chmury publicznej, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Polecane: