RE-Challenge fanpage    RE-Challenge fanpage    PTIW LinikedIn Group    PTIW
dom
agenda
prelegenci
partnerzy
miejsce
zapisy


PRELEGENCI:
RE-Challenge
Jan
                Werewka
Jan Werewka


Prezentacja "Modelowanie architektury korporacyjnej przy pomocy ArchiMate"
Danuta Kajrunajtys
Danuta Kajrunajtys


Prezentacja "Robotic Process Automation"
XX
Prelegenta poznamy wkrótce

Prezentacja "Czy w Lean Startup i w DevOps inżynieria wymagań jest archaiczna?"

XX Prelegenta poznamy wkrótce

Prezentacja "Wymagania z RODO - zagrożenie, czy interesująca możliwość?"
XX Prelegenta poznamy wkrótce

Prezentacja "Jak automatycznie zapewnić porządek w wymaganiach? - na przykładzie narzędzia IBM Rational DOORS"
XX Prelegenta poznamy wkrótce

Prezentacja "Analiza biznesowa, UX i wymagania poza-funkcjonalne: ciernista ścieżka do sukcesu"

Prelegenci PTIW 2014-2017:
Prelegenci PTIW
        2014-2017
Wciąż pracujmey

© Polskie Towarzystwo Inżynierii Wymagań